Družinsko fotografiranje je pojem, ki zajema portretno fotografiranje, fotografiranje družine ali fotografiranje običajnega dneva.

Poročno fotografiranje je fotografiranje poročnega dne na točno določen dan.

1. člen – OSNOVNI POJMI

Svoj termin za fotografiranje lahko rezervirate preko spletnega obrazca na spletnem naslovu https://tomashorvat.com/kontakt/ , elektronske pošte fotografija.tomas@gmail.com , preko FB strani Tomas Horvat – fotografija, lahko se pa zanj dogovorite tudi po telefonu na številki +386 31 662 578.

Pri prvem kontaktu boste vedno dobili informacijo, ali je termin za fotografiranje v okvirnem času, ko ga potrebujete, prost ali ne. Rezervacije so zaželjene vsaj 14 dni vnaprej.

Vaš termin fotografiranja je rezerviran s plačilom avansa v višini 50 EUR za družinska fotografiranja ter 200 EUR za poročna fotografiranja.

Plačilo avansa se sprovede na transakcijski račun št,: SI56 3400 0101 9888 046, odprt pri: Banka Sparkasse d.d., naziv imetnika računa: Fotografske storitve,Tomas Horvat s.p. , Ulica Marjana Jerina 22, 3000 Celje.

Avansa se zaradi odpovedi fotografiranja s strani stranke ne vrača. V primeru bolezni ali višje sile je možnost dogovora za fotografiranje v nadomestnem terminu.

S plačilom avansa potrjujete, da ste seznanjeni s stilom fotografiranja ter ponudbo Tomas Horvat – fotografija

2. člen – REZERVACIJA


3. člen – PISNA SOGLASJA

Na dan izvedbe fotografiranja je potrebno, da podpišete pisno soglasje v primeru objave fotografij na socialnem omrežju Facebook ali Instagram ter na spletni strani www.tomashorvat.com , izključno v promocijske namene Tomas Horvat – fotografija.

4. člen – ODGOVORNOST

Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a.

Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.

Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a.

Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.Z naročilom storitve fotografiranja se stranka zavezuje, da je seznanjenja z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila ter se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku, objavljenem na običajen način na www.tomashorvat.com . V primeru individualne ponudbe, specifikacijo in končno ceno dostavimo stranki po elektronski pošti.

Stranka za izvedene fotografske storitve prejme račun. Za družinska fotografiranja je rok plačila 8 dni po izvedenem fotografiranju.

Za poročna fotografiranja se storitev fotografiranja poravna najkasneje na dan izvedbe fotografiranja.

Fotograf si pridržuje pravico, da končnega izdelka – obdelanih fotografij, naročenih produktov – ne dostavi, dokler niso vse obveznosti stranke poravnane.

Poslovanje podjetja je izključno negotovinsko.