SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. člen – OSNOVNI POJMI

Družinsko fotografiranje je pojem, ki zajema portretno fotografiranje, fotografiranje družine ali fotografiranje običajnega dneva.
Poročno fotografiranje je fotografiranje poročnega dne na točno določen dan.

2. člen – REZERVACIJA

Svoj termin za fotografiranje lahko rezervirate preko spletnega obrazca na spletnem naslovu https://tomashorvat.com/kontakt/ , elektronske pošte fotografija.tomas@gmail.com , preko FB strani Tomas Horvat – fotografija, lahko se pa zanj dogovorite tudi po telefonu na številki +386 31 662 578.
Pri prvem kontaktu boste vedno dobili informacijo, ali je termin za fotografiranje v okvirnem času, ko ga potrebujete, prost ali ne. Rezervacije so zaželjene vsaj 14 dni vnaprej.
Vaš termin fotografiranja je rezerviran s plačilom avansa v višini 50 EUR za družinska fotografiranja ter 200 EUR za poročna fotografiranja.
Plačilo avansa se sprovede na transakcijski račun št,: SI56 3400 0101 9888 046, odprt pri: Banka Sparkasse d.d., naziv imetnika računa: Fotografske storitve,Tomas Horvat s.p. , Ulica Marjana Jerina 22, 3000 Celje.
Avansa se zaradi odpovedi fotografiranja s strani stranke ne vrača. V primeru bolezni ali višje sile je možnost dogovora za fotografiranje v nadomestnem terminu.
S plačilom avansa potrjujete, da ste seznanjeni s stilom fotografiranja ter ponudbo Tomas Horvat – fotografija

3. člen – PISNA SOGLASJA

Na dan izvedbe fotografiranja je potrebno, da podpišete pisno soglasje v primeru objave fotografij na socialnem omrežju Facebook ali Instagram ter na spletni strani www.tomashorvat.com , izključno v promocijske namene Tomas Horvat – fotografija.

4. člen – ODGOVORNOST

Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a.
Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.
Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a.
Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.Z naročilom storitve fotografiranja se stranka zavezuje, da je seznanjenja z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila ter se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ceniku, objavljenem na običajen način na www.tomashorvat.com . V primeru individualne ponudbe, specifikacijo in končno ceno dostavimo stranki po elektronski pošti.
Stranka za izvedene fotografske storitve prejme račun. Za družinska fotografiranja je rok plačila 8 dni po izvedenem fotografiranju.
Za poročna fotografiranja se storitev fotografiranja poravna najkasneje na dan izvedbe fotografiranja.
Fotograf si pridržuje pravico, da končnega izdelka – obdelanih fotografij, naročenih produktov – ne dostavi, dokler niso vse obveznosti stranke poravnane.
Poslovanje podjetja je izključno negotovinsko.

5. člen – DISTRIBUCIJA

Fotograf si pridržuje izključno pravico nad izborom fotografij, ki jih stranki dostavi. Po svojem navdihu izbere najboljše, jih obdela po umetniškem navdihu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena.
Fotografije so dostavljene v zasebni spletni galeriji. Produkti so dostavljeni osebno ali po pošti, glede na dogovor s stranko.
Fotografije prejmete v roku 14-21 dni po družinskem fotografiranju, ter v roku 4-6 tednov po poročnem fotografiranju. V dnevu ali dveh po vsakem fotografiranju dobite v predogled 3-5 fotografij s fotografiranja. Rok za dostavo produktov zavisi tudi od poslovnih partnerjev podjetja, zato je večinoma daljši od 4 tednov.
V primeru bolezni fotografa ali drugih nepredvidljivih dogodkov, se rok za dostavo fotografij lahko podaljša.

6. člen – POTNI STROŠKI

Fotograf opravlja fotografiranje na domu ter v naravi, za kar se obračunajo potni stroški v kolikor to v ponudbi ni drugače dogovorjeno. Potni stroški ne obračunajo v višini 0,37. EUR/km.
Pri paketih poročne fotografije je kilometrina vključena v končno ponudbo.

7. člen – AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

Fotograf si pridržuje vse avtorske pravice nad svojimi deli.
Fotograf si pridržuje pravico do objave fotografij za namene trženja po socialnih omežjih in objave referenc na spletni strani https://tomashorvat.com/ .
Fotograf dovoljuje stranki reproduciranje fotografij za nekomercialno uporabo. Stranka si lahko fotografije shrani v elektronski obliki ter objavi fotografije v javnosti (objava na zasebnih socialnih omrežjih), ob deljenju fotografij na socialnih omrežjih pa je zaželjeno da navede avtorja – @Tomas Horvat – fotografija.

8. člen – IZREDNI DOGODKI

Pridržujemo si pravico, da okviren datum fotografiranja prestavimo zaradi bolezni, slabih vremenskih razmer (v primeru družinskega fotografiranja v naravi) ali drugih dogodkov, ki jih je nemogoče vnaprej napovedati, ki onemogočijo običajno izvedbo fotografiranja.
V primeru višje sile (okvare strojne opreme, kraje fotografske opreme, nenamerno uničenje fotografske opreme ipd.), ki bi se pripetila med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi za posledico imelo, da stranka fotografij ne more prejeti, fotograf za izgubo fotografij ne odgovarja. Stranki bo v tem primeru povrnil vse, kar je do tedaj od nje za izvedbo storitve prejel.
Po tem, ko stranka prejme fotografije v spletni galeriji, je sama odgovorna za njih in njihovo hrambo. Fotograf bo originale zadržal še najmanj 14 dni po tem, ko vam je posredoval povezavo do spletne galerije.
Fotograf vam v primeru izgube fotografij lahko ponovno posreduje spletno galerijo, v kolikor je še na voljo, vendar pa se tovrstna storitev doplača 15 EUR.
Če fotograf ne more izvršiti družinskega fotografiranja zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, zdravstvene težave, ipd.) je zavezan prestaviti fotografiranje na drug termin, ki ustreza tako stranki kot fotografu.
V primeru, da pride do nepredvidljivih dogodkov ali višje sile v primeru poročnega fotografiranja ali drugega fotografiranja, vezanega na fisken termin, se fotograf zaveže, da bo storil vse v njegovi moči, da bo stranki zagotovil primerljivega izvajalca storitev za primerljivo ceno. V primeru, da mu to ne uspe, pa za to ne prevzema nobene odgovornosti.
V primeru nenamernega ali namernega uničenja fotografske opreme, ki ga povzroči stranka na dan fotografiranja, je le-ta obvezana nadomestiti vso uničeno fotografsko in/ali strojno opremo po cenah, ki takrat veljajo na trgu. Enako velja tudi, če se za zlonameren nastanek škode krivca na dan naročene storitve ne najde.

9. člen – UNIKATNOST STORITVE

Fotograf bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja stranke in upošteval vaše želje pri fotografiranju. Ker pa je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, ne sprejemamo reklamacij, vezanih na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor fotografij in njihova obdelava je predmet našega umetniškega navdiha, zato dodatnih in/ali neobdelanih fotografij (RAW-jev) v nobenem primeru ne pošiljamo. Ne dovoljujemo pregleda in/ali lastnega izbora neobdelanih fotografij.
Število fotografij, ki jih prejme stranka, ne bo manjše, kot je navedeno v dogovorjenem paketu.

10. člen – KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na običajen način na spletni strani https://tomashorvat.com/ . Stranke se z rezervacijo fotografske storitve (tako ustno, kot s plačilom avansa) pri Tomas Horvat – fotografija zavezujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji poslovanja, ter se z njimi strinjajo.
Tomas Horvat – fotografija si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.
Fotograf in stranka se dogovorita, da bosta reševala vse spore sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

Podatki o podjetju:

Fotografske storitve,Tomas Horvat s.p.
Ulica Marjana Jerina 22
SI-3000 Celje
Davčna številka: 76301281
Pravna oseba ni zavezanec za DDV.